I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
PDF Drukuj
poniedziałek, 25 sierpnia 2014 12:43

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


dnia 1 września 2014


godz. 9.00 – Msza św. w Kościele Farnym ul. Rwańska
godz. 10.00 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (patio)
następnie spotkania z wychowawcami:

KLASY I


KLASA I A SALA NR 2 wychowawca p. J. WOJCIESZEK
KLASA I B SALA NR 1 wychowawca p. P. BARTNIK
KLASA I C SALA NR 3 wychowawca p. B. SOKOŁOWSKA
KLASA I D SALA NR 6 wychowawca p. K. RAHMAN

KLASY II i III – patio szkolne

 
PDF Drukuj
środa, 20 sierpnia 2014 07:02


Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.
Termin składania w szkołach wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  i pomocy dydaktycznych upływa dnia 10 września 2014 r.
Przypominamy, że z programu mogą skorzystać:
- uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego,
-  uczniowie:
1)    słabowidzący,
2)    niesłyszący,

3)    słabosłyszący,

4)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

5)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych,
z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
- uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


 
PDF Drukuj
wtorek, 01 lipca 2014 10:12

Oferta pracy

na stanowisko nauczyciela w niepełnym wymiarze:

języka polskiego,

informatyki,

historii,

geografii,

edukacji dla bezpieczeństwa.

znajduje się w linku poniżej


 
PDF Drukuj
piątek, 27 czerwca 2014 12:16

 

OGŁOSZENIE DLA MATURZYSTÓW

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA BĘDZIE DYŻUROWAĆ

 

15.07.2014r. - 10.00 - 11.00

05.08.2014r. - 10.00 - 11.00

 
PDF Drukuj
środa, 18 czerwca 2014 13:54

 

Wykaz podreczników w roku szkolnym 2014/2015 (plik PDF)

 

 
PDF Drukuj
piątek, 30 maja 2014 08:56

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

27 CZERWCA 2014r.

 

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO!!!

 

godz. 9.00 – Msza Św. w kościele Fary

godz. 10.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I i II

godz. 12.30 – rozdanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50