bip

OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyjęcie uczniów do 3 oddziałów klas A,B,C zgodnie z przedstawioną poniżej ofertą.

 Liczba uczniów

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Zajęcia sportowe 
i rekreacyjno-zdrowotne

A

30

Język polski

Historia

Język angielski

J. angielski,

J. niemiecki

Uczeń wybiera w ramach
obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego

jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływania;

- piłki siatkowej;

- aerobiku z siłownią.

B

30

Matematyka

Geografia

J. angielski,

J. niemiecki

C

30

Chemia,

Biologia

J. angielski,

J. niemiecki

Przedmioty punktowane do wszystkich klas:

  • język polski;
  • matematyka;
  • najlepsza ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka;
  • najlepsza ocena z przedmiotów: geografia, historia.

Języki obce nowożytne:

Uczeń przydzielany jest do grup językowych na podstawie:

  • język angielski – wyniku egzaminu po szkole podstawowej;
  • język niemiecki - wyniku testu diagnozującego przeprowadzanego na początku roku szkolnego.

Wychowanie fizyczne:
W ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczeń, składając deklarację w momencie naboru do szkoły, dokonuje wyboru jednej dyscypliny sportowej spośród: pływanie, piłka siatkowa, aerobik z siłownią.

Zajęcia te prowadzone są w grupach międzyoddziałowych.

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I,II,III,IV znajduje się w ramowym planie nauczania: 

 Oddział A
 Oddział B
 Oddział C

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z:

Harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępnym na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

LOGO JUBILEUSZU

 

brąz tarcza

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp