bip

PODSTAWOWE CELE PROJEKTU

 • Propagowanie języka niemieckiego, zaangażowanie Dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz popularyzacji języka niemieckiego w środowisku szkolnym i lokalnym
 • Udział I LO w silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie oraz współpracują z Goethe-Institut
 • Goethe-Institut jest ważnym partnerem, który zapewnia wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i optymalizuje tym samym jakość zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego
 • Zaangażowanie uczniów i nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim
 • Aktywny udział uczniów w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Dla szkoły

 • członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (Szkoła DEUTSCH Plus)
 • współpraca z Goethe-Institut
 • patronat Ambasady Niemiec w Polsce
 • doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego
 • wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”
 • poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez)
 • zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie

Dla uczniów

 • możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami
 • udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, ochrona środowiska
 • spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec
 • udział w wymianie uczniowskiej online (eTwinning)
 • udział w bezpłatnych lekcjach Skype
 • możliwość przystąpienia do egzaminów Goethe-Institut – uzyskanie uznawanych na świecie Certyfikatów Językowych (Goethe-Institut zaświadcza swoją marką, swoim systemem zarządzania jakością i długoletnim doświadczeniem, że wymogi językowe zostały spełnione)
 • atrakcyjne zniżki oraz możliwość przeprowadzenia egzaminów językowych bezpośrednio
  w szkole

Dla nauczycieli

 • doradztwo metodyczno-dydaktyczne
 • bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach
 • członkostwo w sieci DEUTSCH Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach, webinariach, imprezach kulturalnych
 • bezpłatny udział w szkoleniach online
 • doradztwo / szkolenia dotyczące przygotowania do egzaminów Goethe-Institut i ich przeprowadzania
 • dostęp do nagrań lekcji pokazowych

LOGO JUBILEUSZU

 

brąz tarcza

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp