bip

Opieka stomatologiczna nad uczniami

 

W dniu 09.10.2019r. zostało zawarte porozumienie o udzielanie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży pomiędzy Centrum Medycznym Corten Medic a I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie pozwala na przeprowadzenie badań diagnostycznych na terenie szkoły, w związku z czym zapraszamy na realizacje wszelkich usług stomatologicznych (badań profilaktycznych lub procesu leczenia) do Centrum Medycznego przy ul. Beliny Prażmowskiego 33A w Radomiu.

Wizytę w przychodni można umówić kontaktując się pod numerem telefonu: 22 60 20 997

Czynne 6 dni w tygodniu (poniedziałek – sobota) w godzinach 8.00 – 20.00

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp