bip

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

Rok szkolny: 2017/2018    

  I półrocze

 

Poniedziałek

Godz. lekcyjne

Prowadzone zajęcia

Osoba prowadząca

Sala

8.55-9.40

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego

p. T. Ciepły

5

10.35-10.55

Spotkania Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu

p. M. Chmielewska

9

13.40–14.25

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego      (wg potrzeb i ustaleń z nauczycielem)

p. M. Król

6

13.00-14.00

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

p. M. Wesołowski

biblioteka

Wtorek

Godz. Lekcyjne

Prowadzone zajęcia

Osoba prowadząca

Sala

14.35-15.20

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego     (raz w miesiącu oraz wg potrzeb)

p. E. Rodakowska

1

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka francuskiego

p. M. Chmielewska

10

Środa

Godz. Lekcyjne

Prowadzone zajęcia 

Osoba prowadząca

Sala

10.35-10.55

Spotkania modlitewne „Aniołek Kopernikański”

ks. J. Kęska

5

12.45-13.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania z religii                 (wg potrzeb)

ks. J. Kęska

10

13.30-14.25

Zajęcia rozwijające zainteresowania z geografii           

p. D. Mrochoń-Młochowska

9

12.45-13.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego dla klasy 3b (co 2 tygodnie)

p. A. Pankowska

9

12.45-13.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego

p. T. Ciepły

4a

14.35-15.20

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego dla klasy 3d (co 2 tygodnie)

p. A. Pankowska

9

15.30–16.15

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego (wg potrzeb i ustaleń z nauczycielem)

p. M. Król

8

Czwartek

Godz. Lekcyjne

Prowadzone zajęcia

Osoba prowadząca

Sala

7.10-8.55

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyką

p. B. Dutkowska-Żaczek

7

15.30 – 16.15

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego - wg potrzeb

p. T. Ciepły

4a

Piątek

Godz. lekcyjne

Prowadzone zajęcia

Osoba prowadząca

Sala

7.10 - 7.55

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego – wg potrzeb

p. T. Ciepły

4a

13.30-14.25

Zajęcia rozwijające zainteresowania z wiedzy o społeczeństwie (raz w miesiącu)

p. A. Brzeska-Pająk

9

14.25-15.20

Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki

(wg potrzeb i ustaleń z nauczycielem)

p. A. Ścieglińska

zaplecze fizyczne

15.30-16.15

Zajęcia taneczne

p. Lucyna Kalinkowska

13

 

 

 

ZAJĘCIA UNIJNE I MINISTERIALNE

 

Rok szkolny: 2017/2018    

  I półrocze

 

PONIEDZIAŁEK

 

Godz. lekcyjne

Prowadzone zajęcia

Sala

8.00-8.45

Zajęcia unijne z języka angielskiego

4

8.00-8.45

Zajęcia unijne z matematyki

2

8.55-9.40

Zajęcia unijne z  języka francuskiego

10

12.45-13.30

Zajęcia unijne z matematyki

4

13.40–14.25

Zajęcia unijne z matematyki

4

14.25 - 17.10

Zajęcia z algorytmiki

5

14.35–15.20

Zajęcia unijne z biologii (2 razy w miesiącu)

7

14.35-15.20

Zajęcia unijne z fizyki

4

15.30-16.15

Zajęcia unijne z fizyki

4

 

WTOREK

 

Godz. Lekcyjne

Prowadzone zajęcia

Sala

07.30 -8.55

Zajęcia z algorytmiki

5

8.55 - 10.30

Zajęcia z algorytmiki

zapl. fizycz

14.35-15.20

Zajęcia unijne z języka niemieckiego (IX-XI)

4a

15.30-16.30

Szkolny Klub Sportowy – program MEN

sala gimn. ZSB

 

ŚRODA

 

Godz. Lekcyjne

Prowadzone zajęcia 

Sala

12.45-13.30

Zajęcia unijne z geografii

9

13.40-14.25

Zajęcia unijne z geografii (X-IV)

4

14.35-15.20

Zajęcia unijne z języka niemieckiego (IX-XI)

4a

14.35-15.20

Zajęcia unijne z biologii (raz w miesiącu)

7

14.35-15.20

Zajęcia unijne z języka francuskiego

10

 

CZWARTEK

 

Godz. Lekcyjne

Prowadzone zajęcia

Sala

7.10-8.55

Zajęcia unijne z języka francuskiego

10

14.00-15.00

Szkolny Klub Sportowy – program MEN

sala gimn. ZSB

14.35-15.20

Zajęcia unijne z języka francuskiego (IX-XI)

10

14.35-15.20

Zajęcia unijne z języka angielskiego

3

15.30-16.15

Zajęcia unijne z języka angielskiego

3

 

PIĄTEK

 

Godz. lekcyjne

Prowadzone zajęcia

Sala

11.50-12.30

Zajęcia unijne z matematyki

1

13.30-14.25

Zajęcia unijne z matematyki

2

14.25-17.10

Zajęcia z algorytmiki

5

 

SOBOTA

 

Godz. lekcyjne

Prowadzone zajęcia

Sala

8.30- 10.00

Zajęcia unijne z biologii

7

8.00-9.30

Zajęcia z algorytmiki

5

9.30 - 12.30

Zajęcia z algorytmiki

5

10.15-12.15

Zajęcia unijne z chemii

6

9.30- 12.00

Zajęcia unijne z matematyki co 2 tygodnie.

2

10.15-11.30

Zajęcia unijne z biologii.

7

10.30-12.10

Zajęcia unijne z matematyki.

14

brazowe liceum 2018.jpgFundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, żeI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018"


 archiwum


 tablica zszo


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp