bip

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY 

ma swoją siedzibę w szkolnej bibliotece

 

Prowadzący zajęcia: Mariusz Wesołowski - doradca zawodowy

W SzOK-u zajmujemy się:

 • Rozwijaniem świadomości uzdolnień i predyspozycji
 • Przygotowaniem do wyboru optymalnej drogi edukacyjnej
 • Planowaniem własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Nabywaniem umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
 • Pozyskiwaniem informacji o rynku pracy - lokalnym, krajowym i europejskim
 • Szukaniem sposobów radzenia sobie z trudnymi decyzjami
 • Autoprezentacją, komunikacją interpersonalną
 • Radzeniem sobie ze stresem i racjonalnym planowaniem czasu
 • Technikami efektywnego uczenia się
 • Rolą motywacji i afirmacji w pracy nad samym sobą

Doradca zawodowy oferuje:

 • Pomoc w zakresie WYBORU PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH, KIERUNKU STUDIÓW I UCZELNI
 • Porady i informacje zawodowe
 • Diagnozę zdolności i predyspozycji zawodowych
 • Spotkania informacyjno - szkoleniowe
 • Pomoc w zakresie kierowania w sprawach trudnych do specjalistów


Współpracujemy z instytucjami wspierającymi pracę doradczą szkoły

 

 

 

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp