bip

 Po Lekcjach

 

W „Koperniku” młodzież aktywnie działa w:

 

Samorządzie Uczniowskim

Wolontariacie

Sekcji żeglarskiej

Radiowęźle

Gazetce Szkolnej

Szkolnym Ośrodku Kariery

Kole Fotograficzno - Krajoznawczym
 

*   *   *

 

 

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności poprzez zajęcia pozalekcyjne m.in. koło fotograficzne,  zajęcia rekreacyjno – sportowe. Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty konsultacji prowadzonych z każdego przedmiotu.

 

 

brazowe liceum 2018.jpg

  group_52032_0e0fee_huge.jpg  

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, żeI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018"


 archiwum


 tablica zszo


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp