bip

Czat dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej

 

We wtorek 1 czerwca odbędzie się czat dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej.

Wykładowcy i studenci będą odpowiadali na pytania dotyczące rekrutacji i spraw studenckich. Start się o 14:00 na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRkY2JhNjItNmEwMi00ODg4LTg1NGItMmFmZjU0MGQ3YzQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226affe8f0-bb1b-4c46-975c-6e1d6dfe5b70%22%7d.

Na profilu PW na Facebooku cały czas trwa również wydarzenie "Dzień z Wydziałem PW", w którym ukażą się kluczowe informacje oraz ciekawostki o poszczególnych wydziałach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pw.edu.pl.

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp