bip

W bieżącym roku szkolnym w ramach szkolnego projektu „Życie za życie” nasi uczniowie biorą udział w cyklu szkoleń z zakresu holocaustu pt. „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw – szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych”.  Projekt ma na celu kształcenie wśród młodzieży kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia, a także umiejętności rozwiązywania problemów poprzez realizacje 4 innowacyjnych modułów kształcenia. Nasi uczniowie biorą udział    w 4 weekendowych zjazdach odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście) oraz w Mieście Oświęcim (Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – Galeria Książki).

W dniach 16-18.11 2018r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu. Wysłuchaliśmy bardzo ciekawych wykładów na tematy: „Zagłada. Perspektywa historyczna i współczesna”, „Relacja polsko-żydowskie przed i w czasie II wojny światowej”. Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawym spotkani podczas kolacji; profesor Przemysław Piekarski opowiadał nam o zwyczajach, religii i życiu Żydów. Profesor jest wyjątkowym, ciepłym i bardzo sympatycznym człowiekiem, który potrafi w sposób przystępny podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczestniczyliśmy w grze miejskiej na krakowskim Kazimierzu, gdzie widzieliśmy mury krakowskiego getta.

W dniach 14 – 16.12 2018r. odbył się drugi zjazd w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas tych zajęć uczestniczyliśmy w wycieczce do Markowej. Odwiedziliśmy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. Ta wyjątkowa historia i świadectwo odwagi  dodała nam werwy do badań nad bohaterami tamtych czasów. Rodzina Ulmów: Ulma Józef, Wiktoria (matka dzieci w stanie błogosławionym), Stasia, Basia, Władzio, Franuś, Antoś, Marysia i Nienarodzone; wszyscy zostali rozstrzelani za ukrywanie i pomoc Żydom. Dramatu dodaje fakt, iż najpierw zabito rodziców na oczach dzieci. Jest to historia ciągle żywa w markowej; wciąż jeszcze żyją świadkowie tej zbrodni.

Po raz drugi mieliśmy niewątpliwy zaszczyt wysłuchać podczas kolacji opowieści pana Profesora Przemysława Piekarskiego J.

Nasze zadanie w projekcie polega na uczczeniu bohatera, który pomagał Żydom podczas II wojny światowej. Wybraliśmy wyjątkową postać Ireny Gut Opdyke.

20181117 142516 20181117 142543 
20181117 142543 20181117 142606
20181117 142709 20181117 144046
20181117 144054 20181117 145904
20181117 150306 20181117 150318
20181117 150326 20181118 112331
20181118 130259  20181118 130308
20181214 210228 20181215 133831
20181215 133834  

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp