PDF Drukuj


Nauczyciele

  Grono pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego 

  im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

 

 

 Dyrektor szkoły:
mgr Agnieszka Ścieglińska


Wicedyrektor szkoły:
mgr Teresa Ciepły

 

Język polski:

mgr Grażyna Wojcierowska

mgr Małgorzata Król

mgr Elżbieta Rodakowska

mgr Agnieszka Pankowska

 

Historia:

mgr Marcin Bartel

mgr Sylwia Głowacka

mgr Agnieszka Brzeska- Pająk

mgr Kamila Kościelnik

 

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Marcin Bartel

mgr Agnieszka Brzeska- Pająk

mgr Małgorzata Maciaszczyk

 

Wiedza o kulturze:

mgr Sylwia Głowacka

 

Matematyka:

mgr Beata Dutkowska-Żaczek

mgr Jolanta Wojcieszek

mgr Marzena Szczepaniak

mgr Kamila Gawrońska

 

Geografia:

mgr Dorota Mrochoń-Młochowska

mgr Katarzyna Stępniak

 

Biologia:

mgr Katarzyna Rahman

 

Chemia:

mgr Ewa Serafin

 

Fizyka:

mgr Agnieszka Ścieglińska

mgr Michał Romanowski 

 

Informatyka:

mgr Marta Kramek

mgr Tomasz Kmiotek

 

Język angielski:

mgr Agnieszka Matysiak

mgr Beata Sokołowska

mgr Urszula Ciesielska

mgr Kinga Rutka

 

Język niemiecki:

mgr Paweł Bartnik

mgr Teresa Ciepły

mgr Emilia Sowa

 

Język francuski:

mgr Anna Mieczkowska

 

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Marek Grych

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Monika Owczarek 

mgr Tomasz Kmiotek

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Bożena Ulikowska

mgr Andrzej Skaliński

mgr Małgorzata Rychlik

mgr Wojciech Ścibor

 

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Ewa Kutyła

mgr Mariusz Wesołowski

  

Religia:

ks. Sebastian Kijak

ks. Piotr Nojek

 

Pedagog:

mgr Małgorzata Szczepaniak

 

Psycholog:

mgr Elżbieta Derleta

 

Doradca zawodowy:

mgr Mariusz Wesołowski