bip

Matura 2020

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

zaprasza absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 11 sierpnia 2020 r.

 

 W celu zachowania standardów bezpieczeństwa, świadectwa będą wydawane z podziałem 

na klasy według następującego harmonogramu:

 

11.30 – 12.30 – oddział  klasy 3a  - wejście od strony szatani;

11.30  - 12.30 – oddział  klasa 3b – wejście od strony patio;

13.30 – 14.30 – oddział  klasa 3c – wejście od strony szatni;

13.30 – 14.30 – oddział  klasa 3d – wejście od strony patio.

11.30 – 14.30 – absolwenci – wejście główne od ul. S. Żeromskiego.

Absolwenci oraz osoby upoważnione po odbiór świadectw i aneksów zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem

Dyrektor Szkoły

               /-/

Agnieszka Ścieglińska

 

 

 

matura 2020 MEN 
 
Harmonogram i zasady egzamin maturalny 2020
Pobierz prezentację przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  wskaźnik

 

Drodzy Maturzyści,

Na podstawie  11kb  Rozporządzenia MEN z dnia 19 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

1. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub obcego nowożytnego pod warunkiem, że:
- w terminie do 7.02.2020 złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu;
- w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną obowiązany jest przedstawić wynik część ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub obcego nowożytnego.

2. Absolwent w terminie do dnia 25 maja 2020 przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły.
- do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku część ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.


3. Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć elektronicznie w formie skanu własnoręcznie podpisanego przez absolwenta lub osobiście w sekretariacie szkoły do 25 maja 2020 r. do godziny 12.00.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Ścieglińska


 

 

 

 

 


Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ

WYŁĄCZNIE W PRZEGLĄDARCE Internet Explorer

 

Explorer logo 

 

Deklaracje maturalne wypełniane są za pośrednictwem strony:  https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

Po wejściu na stronę należy dokładnie przeczytać instrukcję.

 

WZÓR DEKLARACJI

 

Wypełnianie:

- Nr z dziennika - np. 17; (absolwenci lat poprzednich wpisują 1)

- Jako identyfikator szkoły należy wpisać: 146301-03109

- W polu - Uzyskałem/łam świadectwo dojrzałości w roku należy wpisać 2020

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11).

Po wypełnieniu deklaracji należy:

a. wydrukować deklarację dwustronnie (na jednej kartce)

b. zapisać plik PDF z deklaracją w nazwie wpisując swoje nazwisko, imię i klasę (np. Kowalska Anna 3a)

c. dostarczyć deklarację do szkoły w wersji papierowej oraz przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dokładnie taki adres)

W tytule wiadomości należy podać swoje nazwisko, imię i klasę (np. Kowalska Anna 3a).

Uczeń dostarcza do wychowawcy – do 26 września 2019 r. do godziny 13.00 wydrukowaną i podpisaną deklarację wypełnioną za pośrednictwem strony internetowej (pdf).

UWAGA! Prosimy nie wypełniać deklaracji wielkimi literami! (deklaracja będzie do ponownego wypełniania)

Uczniowie mogą dokonywać zmian w deklaracji  od dnia 01.10.2019 r. do dnia 07.02.2020 r. we wtorki i w piątki w godzinach od 13.30-15.00.

Przyjmowanie deklaracji od absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2015/2016 - 2018/2019 codziennie w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2020 roku.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły www.kopernik.radom.pl zakładka Matura 2020 oraz CKE www.cke.edu.pl i na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.oke.waw.pl

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp