bip

Matura 2017

 

*   *   *   *   *

 

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „NOWEJ” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.

Unieważnienie egzaminu maturalnego

Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

 

*   *   *   *   *

 

 

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej

 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ

WYŁĄCZNIE W PRZEGLĄDARCE Internet Explorer

 

Explorer logo 

 

 

Deklaracje maturalne wypełniane są za pośrednictwem strony:  https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

Po wejściu na stronę należy dokładnie przeczytać instrukcję.

 

1.Wybierz odpowiedni typ deklaracji

Deklaracja 1a_N  - przeznaczona dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Deklaracja 1b_N  - przeznaczona dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015 albo 2015/2016 oraz absolwenta technikum z 2015/2016, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

Deklaracja 1c_N  - przeznaczona dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

Deklaracja 1d_S  - przeznaczona dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Deklaracja 1e_S  - przeznaczona dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

WZÓR DEKLARACJI

 

2.Wypełnianie:

- Nr z dziennika - np. 17; (absolwenci lat poprzednich wpisują 1)

- Jako identyfikator szkoły należy wpisać: 146301-03109

- W polu - Uzyskałem/łam świadectwo dojrzałości w roku należy wpisać 2017

 

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11).

Po wypełnieniu deklaracji należy:

a. wydrukować deklarację dwustronnie

b. zapisać plik PDF z deklaracją

c. dostarczyć deklarację do szkoły w wersji papierowej i elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dokładnie taki adres)

W tytule wiadomości należy podać swoje imię, nazwisko i klasę.

 

Uczeń dostarcza do wychowawcy – do 30 września 2016 r. do godziny 14.00 wydrukowaną i podpisaną deklarację wypełnioną za pośrednictwem strony internetowej (pdf).

UWAGA! Prosimy nie wypełniać deklaracji wielkimi literami! (deklaracja będzie do ponownego wypełniania).

Uczniowie mogą dokonywać zmian w deklaracji  od dnia 01.10.2016 r. do dnia 07.02.2017 r. we wtorki i w czwartki w godzinach od 13.30-15.00.

Przyjmowanie deklaracji od absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2004/2005 - 2015/2016 codziennie w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2017 roku.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły www.kopernik.radom.pl zakładka „Matura 2017” oraz CKE www.cke.edu.pl i na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.oke.waw.pl

 

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

 

Komunikat w sprawie opłat maturalnych w roku szkolnym 2016/2017

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp