I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
PDF Drukuj
poniedziałek, 11 marca 2013 07:21

W dniu 5 marca 2013 r. w OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu odbyła się konferencja dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uroczystość współorganizowali: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, a partnerami byli: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

   

Konferencję otworzył wykład Pani dr Agnieszki Morstin z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Nowe polskie filmy o historii wobec tradycji rodzimego kina. Prelegentka oparła swoje rozważania na filmach: „Katyń” w reż. Andrzeja Wajdy, „Róża” w reż. Wojciecha Smarzowskiego i „Obława” w reż. Marcina Krzyształowicza. Nawiązała również do filmu Władysława Pasikowskiego „Pokłosie”.

Po wykładzie inauguracyjnym wystąpiła Pani Agata Sotomska z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z prezentacją projektu Filmoteka Szkolna. Przedstawiła platformę, która udostępnia filmy z pakietu Filmoteka Szkolna nauczycielom i uczniom. Pokazała funkcje aplikacji, pozwalające na wycinanie fragmentów filmów, projektowanie własnej lekcji opatrzonej pikiem audiowizualnym.

Filmoteka Szkolna w ramach Koalicji dla Edukacji Filmowej współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. Przybyły do Radomia prezes stowarzyszenia, Pan Maciej Jakubczyk, zaprezentował cele i zakres projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, zaznaczając, że projekt już drugi rok realizowany jest w OKiSz Resursa. Zachęcił zgromadzonych nauczycieli do włączenia się do projektu od nowego roku szkolnego. Współkoordynatorka, Anna Równy, przedstawiła propozycje programowe na rok szkolny 2013/2014, zaznaczając, że będą one korelowały z nową podstawą programową w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przypomniała, że 9 projekcji, które odbywają się od października do czerwca, poprzedzone są prelekcją edukatora filmowego, nauczyciele zaś otrzymują materiały metodyczne (analizę filmoznawczą, scenariusze lekcji z wykorzystaniem danego tytułu filmu).

Po części wykładowo – prezentacyjnej nauczyciele odbyli warsztat na temat: Propozycje wykorzystania zasobów Internetu w realizacji treści podstawy programowej z zakresu edukacji filmowej. Warsztat poprowadziła Anna Równy, nauczyciel I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, edukator filmowy i medialny. Przedstawiła informacje na temat miejsca edukacji filmowej w nowej podstawie programowej przedmiotów humanistycznych, propozycje stron internetowych, udostępniające bezpłatne i legalne zasoby do wykorzystania na lekcjach. Odniosła się do konkretnych przykładów, popartych scenariuszami metodycznymi własnego autorstwa.

Elżbieta Zawodnik, doradca Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli podsumowała konferencję. Kończąc część merytoryczną, Anna Równy podziękowała zgromadzonym gościom i zaprosiła na film, udostępniony dzięki uprzejmości Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nauczyciele mieli okazję obejrzeć „Pana Tadeusza” w reż. Ryszarda Ordyńskiego z 1928 r. w wersji zrekonstruowanej cyfrowo.

W czasie, kiedy nauczyciele uczestniczyli w konferencji na Sali Widowiskowej, ich uczniowie na Sali Kameralnej odbywali warsztaty filmowe po opieką Pana Jarosława Basaja, polonisty z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Obejrzeli również prezentacje, ukazujące dokonania uczniów I LO im. Mikołaja Kopernika i ZSB w Radomiu w zakresie edukacji filmowej i relacje z udziału w kursie internetowym Filmoteka Szkolna. Akcja! i Festiwalu Filmoteka Szkolna. Uczniowie zaprezentowali zrealizowane przez siebie filmy.

W konferencji „X Muza w nowej podstawie programowej” wzięło udział 60 nauczycieli i 60 uczniów z Radomia i terenów byłego województwa radomskiego, a także z Warszawy.

Anna Równy

 
PDF Drukuj
wtorek, 12 marca 2013 09:40

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "ALCHEMIK"

 

W czwartek - 14.03.2013r. w godz. 8.50 - 9.50 w sali nr 2 odbędzie się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego "ALCHEMIK", w którym wezmą udział uczniowie klas 3D i 2D

 
PDF Drukuj
piątek, 08 marca 2013 11:56

 
PDF Drukuj
piątek, 08 marca 2013 11:54

Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)

Epilepsja jest chorobą neurologiczną, na którą cierpi w Polsce ok. 1 % społeczeństwa. Jednym z jej objawów są napady padaczkowe, charakteryzujące się gwałtownymi, niekontrolowanymi drgawkami. Są one wywołane gwałtownymi wyładowaniami bioelektrycznymi w mózgu i powodują jego chwilową dysfunkcję. 1% społeczeństwa w naszym kraju to ok. 400 000 ludzi. Nie każda z tych osób doświadcza ataków epilepsji, jednak prawdopodobieństwo, że w naszej obecności zdarzy się atak padaczki, jest duże. Stąd bardzo istotna jest znajomość zasad pierwszej pomocy, tym bardziej, że w świadomości społecznej funkcjonuje wiele nieprawdziwych informacji odnośnie tego, jak w prawidłowy sposób pomóc osobie w czasie ataku drgawek.

Prawidłowe czynności można obejrzeć w filmie instruktażowym poświęconym pierwszej pomocy w przypadku ataku epilepsji: https://www.szkolenia-bhp24.pl/epilepsja-online

Spróbujmy je podsumować:

  1. Należy usunąć wszelkie przedmioty, które mogą być niebezpieczne dla chorego (np. okulary czy przedmioty znajdujące się obok głowy),
  2. Priorytetem w czasie ataku jest ochrona głowy i kręgosłupa przed urazami,
  3. Po ataku należy ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech (film na temat układania w pozycji bezpiecznej znajduje się tutaj: https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online)
  4. W czasie ataku i po jego ustąpieniu należy zapewnić choremu komfort, być przy nim i wspierać go. Atak kosztuje mnóstwo energii, ponadto po ustąpieniu drgawek pojawiają się przejściowe zaburzenia logicznego myślenia.
  5. Zadzwoń po pogotowie ratunkowe, jeśli nie znasz osoby, która doznała w Twojej obecności ataku drgawek. Należy wezwać karetkę także wtedy, gdy po ustąpieniu drgawek osoba jest nieprzytomna, atak trwał bardzo długo lub doprowadzić do poważnego urazu.

W razie ataku epilepsji NIE WOLNO:

  1. Powstrzymywać na siłę drgawek i krępować ruchów, gdyż można w ten sposób doprowadzić do urazu.
  2. Wkładać przedmiotów pod głowę, gdyż zmniejsza to drożność dróg oddechowych.
  3. Otwierać na siłę zaciśniętych szczęk.
  4. Robić sztucznego oddychania oraz podawać płynów.

Jak widać, pomoc poszkodowanemu w sytuacji ataku epilepsji jest dosyć prosta. Pamiętajmy jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

 
PDF Drukuj
poniedziałek, 25 lutego 2013 07:56

X MUZA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ,

czyli Filmoteka Szkolna i inne projekty edukacji filmowej

 

Termin: 5 marca 2013 r. godz. 12.00 – 16.00konferencja

Konferencja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczących: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, katechetów, wychowawców i zainteresowanych uczniów *.

Prosimy o telefoniczne zgłoszenia do dn. 28 II 2013 r. na nr tel.  RODoN 48 36 000 05 (przygotowanie materiałów i zaświadczeń dla uczestników).

Organizatorzy:

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, koordynator: Elżbieta Zawodnik

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, koordynator: Anna Równy

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, koordynator: Marcin Kępa

Partnerzy konferencji:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Program dla nauczycieli:

11.30 – 12.00 – rejestracja uczestników

12.00 – 12.15 powitanie, przedstawienie celu i przebiegu konferencji (duża sala)

12.15 – 13.00 Nowe polskie filmy o historii wobec tradycji rodzimego kina – wykład inauguracyjny prof. Tadeusza Lubelskiego (Uniwersytet Jagielloński)

13.00 – 13.40 prezentacja programu Filmoteka Szkolna i form realizacji – Agata Sotomska (Polski Instytut Sztuki Filmowej)

13.40 – 14.00 prezentacja projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – Maciej Jakubczyk (Nowe Horyzonty)

14.00 – 14.15 propozycje wykorzystania zasobów Internetu w realizacji treści podstawy programowej z zakresu edukacji filmowej – Anna Równy (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu)

14.15 – 14.20 podsumowanie konferencji

14.20 – projekcja filmu niespodzianki.

Program dla uczniów:

12.00 - powitanie, informacja o planie spotkania.

12.05 - 13.00 - prezentacje uczniów:

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu:

- udział w kursie Filmoteka Szkolna. Akcja! – moduł krytyka filmowego, pisanie recenzji;

- udział w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej; nagroda za zwiastun filmowy

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu:

- udział w kursie Filmoteka Szkolna. Akcja! – moduł reżysera filmowego, pisanie scenariusza;

- omówienie pracy nad własnym filmem: przygotowywanie planu, realizacja zdjęć, montaż;

- projekcja etiudy filmowej „Ucieczka”;

- udział w Festiwalu Filmowym w Warszawskiej Szkole Filmowej – projekcja filmów

13.00 - 14.00

I grupa: zajęcia warsztatowe w OKiSz Resursa Obywatelska (mała sala) – prowadzenie Jarosław Basaj (Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu)

II grupa: wycieczka po Radomiu śladami Andrzeja Wajdy

14.00 – 15.00

I grupa: wycieczka po Radomiu śladami Andrzeja Wajdy

II grupa: zajęcia warsztatowe w OKiSz Resursa Obywatelska (mała sala) – prowadzenie Jarosław Basaj (Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu).

 

* Maksymalnie 5- ciu uczniów ze szkoły.

 
PDF Drukuj
wtorek, 05 marca 2013 08:05

OLIMPIADA MEDIALNA


Do II etapu Olimpiady Medialnej przeszło 5 uczennic naszej szkoły:
1.Natalia Kundys I d
2.Patrycja Machnio II a
3.Kamila Puton II a
4.Karolina Mitak II d
5.Agata Śliwińska II d

Kolejny etap zawodów odbędzie się 22 marca 2013 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 34 z 58