bip

 1. Organizator

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

 1. Uczestnicy

Uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, którzy osiągną pełnoletniość przed 11.09.2015 r.

 1. Cel konkursu

  Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej
  Doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytych informacji
  Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących problematyki europejskiej
  Doskonalenie zdolności twórczych
  Rozwijanie tożsamości europejskiej

 1. Tematyka konkursu

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pod tytułem „Ja i moja mała Ojczyzna w Unii Europejskiej”.

 1. Przebieg konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy

 2. Indywidualną pracę należy złożyć do 2 czerwca 2015 roku u nauczyciela wiedzy o społeczeństwie

 3. Komisja Konkursowa wyłoni laureata spośród nadesłanych prac według kryteriów:

  • Poprawność rzeczowa i merytoryczna informacji

  • Dobór i selekcja materiałów

  • Pomysłowość i estetyka pracy

  • Samodzielność

 1. Nagroda

Nagrodą jest wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzaniem instytucji Europejskiej w dniach 11.09- 15.09.2015. Organizatorem wyjazdu jest Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka.

Laureat musi posiadać paszport , dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty.

 1. Wyniki konkursu zostaną przedstawione do 9 czerwca 2015 r..

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

srebrna tarcza.jpg

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp