bip

Eurolekcje

17 listopada 2017 roku uczniowie klas 1c, 1d, 2c brali udział w Eurolekcjach prowadzonych przez trenera Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, który posiada certyfikat Eurodesk

Zajęcia dotyczyły Eurowolontariatu i Euroaktywacji

Ich celem było zachęcenie młodzieży do aktywności obywatelskiej, pokazanie mechanizmów podejmowania decyzji w sprawach publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, narzędzi zwiększających wpływ młodzieży na sprawy publiczne.

Były to spotkania informacyjne w przystępnej i atrakcyjne formie. Zajęcia miały interaktywną, warsztatową formę. Angażowały młodzież przy pomocy opracowanych przez Eurodesk Polska testów i gier.

Eurodesk to program dla młodzieży, organizacji młodzieżowych, wspierany przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programy Erasmus+.

Koordynatorkami zajęć były Agnieszka Brzeska – Pająk.

srebrna tarcza.jpg

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp